2022-07-29

VR terápia

VR technológiával segített terápiás kezelés gyerekeknek, felnőtteknek. Különböző pánik helyzeteket szimulálva lendíti ki a rendszer a szorongó embereket. A félelemmel szembe kell nézni, hogy le tudjuk győzni.